La Bòbila de la Teixonera ja té projecte de recuperació

Teixonera

L’estudi H Arquitectes ha estat el guanyador del concurs per rehabilitar l’antiga bòbila Carmen, al barri barceloní de la Teixonera, molt a prop de la Vall d’Hebron. El projecte, anomenat “Reforn”, proposa recuperar la bòbila i el seu antic forn per destinar l’espai a un nou local d’entitats del barri, amb una superfície construïda aproximada de 1.500 m².
Es tracta d’un edifici de planta rectangular, d’uns 770 m2, amb una amplada de gairebé 14 m, una llargària de gairebé 55 mm. El forn, ubicat a la planta baixa, segueix la tipologia de les bòbiles Hoffmann: un espai rectangular que conté una galeria anular coberta amb volta i compartimentada, per mitjà d’envanets desmuntables, en diverses càmeres, cadascuna amb un accés propi des de l’exterior. Les bòbiles i els forns Hoffmann formaven part del paisatge industrial de la perifèria barcelonina.
La Bòbila Carmen, coneguda com a Ladrilleria Carmen, va ser fundada el 1906 per la família Giravent. L’any 1947 la va arrendar a la família Puigfel, que l’acabaria adquirint al final de la dècada dels vuitanta. La bòbila va cessar la seva activitat l’any 2008.
El projecte de rehabilitació pretén conservar, o almenys no contradir, els valors arquitectònics de l’antic forn com a referent i edifici característic del barri, tot i que sense recrear literalment l’edifici original, per donar resposta a les necessitats actuals. Es preveu conservar la planta del forn, dividint la galeria anular en diversos espais separats per envans multicapa amb gelosies exteriors, i enderrocar el primer pis per susbtituir-lo per una estructura moderna de forma similar, que acollirà una gran sala polivalent de més de 380 m2, divisible segons les necessitats, bucs d’assaig, sales de control, magatzems i vestidors.
Les obres que es preveu que comencin a finals del 2020, s’han de finançar amb el fons del Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera.

Teixonera

Teixonera

Projecte Reforn

Projecte Reforn

Projecte Reforn

Projecte Reforn