L’Ajuntament de Barcelona protegeix les cases fàbrica del Raval

Casa Fàbrica Rubert Laporta

L’Ajuntament de Barcelona ha promogut la modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Artístic de Ciutat Vella per protegir un total de 26 cases fàbrica del barri del Raval. Construïdes entre finals del segle XVIII i ben entrat el XIX, aquestes edificacions industrials incorporen en un mateix conjunt l’ús productiu i el d’habitatge, i des d’un punt de vista tipològic expliquen el moment de transició del petit taller a la fàbrica de grans dimensions sorgida amb l’arribada de la màquina de vapor.
Coincidint amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament barceloní ha iniciat els tràmits per a la redacció del projecte de rehabilitació d’un d’aquests elements, la casa fàbrica Tarruella, coneguda també com “Can Seixanta”. Situat al carrer Riereta 18-22 del barri del Raval, aquest complex, desenvolupat en diferents plantes, té una superfície construïda de més de 5.000 m2 .

Casa Fàbrica Antoni Tarrés
Casa Fàbrica Antoni Tarrés
Casa Fàbrica Antoni Tarrés
Casa Fàbrica Antoni Tarrés
Casa Fàbrica Pau Llobera
Casa Fàbrica Pau Llobera
Casa Fàbrica Rubert Laporta
Casa Fàbrica Rubert Laporta
Casa Fàbrica Tarruella
Casa Fàbrica Tarruella
Casa Fàbrica Magarola
Casa Fàbrica Magarola
Casa i Passatge Martorell
Casa i Passatge Martorell
Casa i Passatge Martorell
Casa i Passatge Martorell