Darrera actualització: juny 2014

76

Can Batlló

Espai cultural Bloc Onze

Ús original: fàbrica tèxtil

Nou ús: espai cultural autogestionat pels veïns

Adreça: carrer de la Constitució - carrer del Mossèn Amadeu Oller - carrer de l'11 de juny

Població: Barcelona

Can Batlló

© 2016 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

L’any 1878, Joan Batlló construí a Sants una fàbrica dedicada a la confecció de filats i teixits de cotó, i anys desprès hi afegí l’estampació. En origen es construí un primer edifici de gran extensió, situat perpendicularment a la Gran Via, amb un cos central de planta baixa i pis i dos cossos laterals de planta baixa. L’augment de la producció i el creixement de les activitats industrials que s’hi afegiren amb el temps obligaren a la construcció de noves naus i d’una nova xemeneia. En morir Batlló, l’any 1892, l’empresa passà a mans dels seus nebots, i el 1943 fou adquirida pel financer i estraperlista Julio Muñoz Ramonet, que a finals dels anys cinquanta la incorporà al seu grup tèxtil, Unitesa. L’empresa tancà a mitjans dels anys seixanta, i l’immoble se subdividí i llogà per acollir diferents activitats productives.
L’any 1976 el Pla General Metropolità destinà els terrenys, que ocupen unes 12 hectàrees, a equipaments i espais verds, però la transformació no es produí, i els edificis continuaren ocupats per activitats diverses. L’any 2006, l’Ajuntament de Barcelona aprovà una transformació urbanística promoguda per la propietat, que incloïa el sector annex de Magòria amb front a la Gran Via, per destinar el sòl a usos residencials, d’equipament i d’espai verd, però la crisi (2007) la frenà. La pressió veïnal forçà l’Ajuntament a l’obertura del recinte i a la cessió d’una nau perquè els veïns autogestionessin diversos equipaments per al barri. En la reivindicació de l’espai i la seva adequació cal ressenyar el treball de les entitats veïnals i del col·lectiu d’arquitectes LaCol.

Can Batllo Can Batllo
Can Batllo Can Batllo
Can Batllo Can Batllo
Can Batllo Can Batllo
Can Batllo Can Batllo
Can Batllo Can Batllo
Can Batllo Can Batllo
Can Batllo Can Batllo
Can Batllo Can Batllo