Darrera actualització: juny 2014

72

Can Gili Vell

Habitatges Can Gili Vell

Ús original: farinera

Nou ús: habitatges

Adreça: plaça de Mercè Sala

Població: Barcelona

Can Gili Vell

© 2011 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Andreu Gil i Guardiola fou el fundador d’aquesta farinera que inicià la seva activitat a la segona meitat del segle XIX. El conjunt, que es construí en diferents etapes, estava format per un antic molí de gra i una torre de fabricació de farina pel sistema de gravetat amb una torre adossada, i diferents locals annexos de magatzems de gra i de producte acabat. El conjunt de peces s’articulava al voltant d’un pati pavimentat amb llambordes de granit.
L’any 2000, la torre i la xemeneia de Can Gili Vell foren catalogades. El 2006 s’amplià l’àmbit de protecció a l’edifici principal i al cos annex del carrer de la Ciutat de Granada. En el marc de la transformació urbanística del districte del 22@, una immobiliària promogué la recuperació del conjunt. En l’àmbit de la torre i l’edifici principal s’hi ubicaren 56 lofts, i es construí un edifici d’oficines de nova planta amb façana al carrer del Doctor Trueta. La resta de cossos annexos del conjunt foren enderrocats, i s’obrí una plaça orientada a migdia. El projecte fou redactat pels arquitectes Albert Blanch i Mercé Conca.

Can Gili Vell Can Gili Vell
Can Gili Vell Can Gili Vell
Can Gili Vell Can Gili Vell
Can Gili Vell Can Gili Vell