Darrera actualització: juny 2014

23

Can Surís

Citilab

Ús original: fàbrica de filatures

Nou ús: centre de noves tecnologies

Adreça: plaça de Can Surís, s/n

Població: Cornellà de Llobregat

© 2010 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Els orígens

Al voltant de l’any 1897 es va construir a Cornellà de Llobregat la fàbrica de Sala i Cia. L’any 1913, l’empresa Fontanals y Surís, Hnos., dedicada a la filatura i torsió de fils, en fou la successora. Després de la crisi econòmica provocada pel crack de 1929, juntament amb onze fàbriques tèxtils més van fundar la Unión Industrial Algodonera, SA, per tal de reduir les despeses i fomentar l’exportació. Josep Maria Surís en fou el director–gerent fins l’any 1935, quan es va dissoldre la unió empresarial. Durant la Guerra Civil, l’edifici fou utilitzat com a caserna de les tropes franquistes. L’activitat es reprengué passada la guerra, per acabar cessant definitivament l’any 1978.
L’edifici va estar en desús molts anys fins que l’adquirí l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i n’impulsà la rehabilitació. Actualment, gestionat per la Fundació Privada per al Foment de la Societat del Coneixement, està dedicat a la difusió i recerca de les noves tecnologies: CitiLab.

Descripció del conjunt originari

Can SurísEl complex industrial originari comptava amb la fàbrica que ha arribat als nostres dies, on es desenvolupava la manufactura del cotó, la casa del director, altres dependències lligades a la producció (tallers i magatzems) i la Colònia Surís, construïda l’any 1920, d’habitatges per als treballadors.
La fàbrica, de planta rectangular, s’organitzava simètricament al cos que sobresurt de la línia de façana al centre i que corresponia a l’entrada principal. La nau consta de planta baixa, dues plantes pis i una planta sotacoberta. La coberta, a dues aigües, és de teules planes d’encaix. L’estructura està formada per pilars de fosa, jàsseres de fusta i volta catalana de maó de pla amb tensors metàl·lics que suporten l’empenta de les voltes cap als murs (els ancoratges d’aquests tensors es poden observar a les façanes). Les façanes laterals, de maó vist, tenen grans obertures en forma d’arc rebaixat emmarcat per dues fileres de maons a sardinell. La façana del volum central té unes obertures més petites que la resta i diversos elements ornamentals fets amb maó.
A l’exterior, encara s’hi alça la xemeneia troncocònica que connectava amb la fàbrica.

El projecte de reutilització

La rehabilitació de Can Surís es dugué a terme en tres fases de la mà de l’equip d’arquitectes Julià Arquitectes Associats, SL, entre els anys 2001 i 2009. En la primera fase, sense disposar d’un programa d’usos concret, es consolidà l’estructura, la façana i la coberta. A més, es construí un nou nucli de comunicacions verticals, els serveis i les instal·lacions. En la segona fase, s’adaptà la planta baixa i la planta primera al nou ús i es construí una pèrgola d’acer i vidre, a doble alçada, en l’accés a l’equipament. En la tercera fase es completà la intervenció adaptant la planta segona i la planta sotacoberta.
Pel que fa als usos, la planta baixa, a més d’acollir el vestíbul, un cafè internet i un bar-restaurant, està destinada a la difusió i la divulgació, amb una biblioteca – mediateca i una sala de demostracions; la planta primera allotja les dependències de direcció i administració i està dedicada a l’aprenentatge i el desenvolupament, amb incubadores i laboratoris; i la planta segona es destina a la realització i la producció.
L’adequació de l’antiga fàbrica de Can Surís com a seu del CitiLab – Cornellà fou guardonada amb el Premi Bonaplata 2009 en l’apartat de restauració de béns immobles i amb el Global Award for Excellence 2010 del Urban Land Institute.

Can Surís Can Surís
Can Surís Can Surís
Can Surís Can Surís
Can Surís Can Surís
Can Surís Can Surís
Can Surís Can Surís
Can Surís Can Surís