Darrera actualització: juny 2014

94

Escorxador de Manresa

Biblioteca del Campus Universitari de Manresa

Ús original: escorxador

Nou ús: biblioteca

Adreça: avinguda de les Bases de Manresa, 7

Població: Manresa

Escorxador de Manresa

© 2016 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Escorxador de ManresaL’any 1908, Manresa va inaugurar un nou escorxador municipal, construït als afores de la ciutat segons projecte de l’arquitecte Ignasi Oms. Al conjunt, que tenia una disposició simètrica, s’hi accedia des del camí de Juncadella a través d’una entrada monumental que portava al pati interior. A l’entorn d’aquest s’articulaven tres naus de secció basilical, amb diversos carrers interiors que conduïen a la resta de pavellons. De l’escorxador, que va estar actiu fins la dècada dels vuitanta, només se n’ha conservat el cos de l’entrada, el pavelló central i un de lateral; la resta fou enderrocada. Les façanes són de paredat comú, amb pilars i coronaments de maó massís. Les llindes i brancals de les obertures són de maó amb elements de pedra, i d’aquest darrer material són també els elements decoratius. Les cobertes es resolen amb encavallades de fusta atirantades.
En una part dels terrenys s’hi construí, a finals dels noranta, l’ampliació de la Universitat Politècnica, avui Centre Tecnològic de Manresa. El 2006 es dugué a terme la rehabilitació del pavelló principal de l’escorxador per albergar la biblioteca. S’introduí un nou forjat que no ocupa tota la planta i permet establir elements de relació visual entre els dos nivells, segons projecte d’FGRM Fargas Arquitectes SLP.

Escorxador Manresa Escorxador Manresa
Escorxador Manresa Escorxador Manresa
Escorxador Manresa Escorxador Manresa
Escorxador Manresa Escorxador Manresa
Escorxador Manresa Escorxador Manresa
Escorxador Manresa Escorxador Manresa