Darrera actualització: juny 2014

110

Fàbrica Tort (Can Planell)

Habitatges

Ús original: fàbrica tèxtil

Nou ús: habitatges

Adreça: carrer de Turull, 29-39 - carrer de Riego, 91-93

Població: Sabadell

Fàbrica Tort

© 2011 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

La fàbrica Tort, edificada per l’enginyer Joan Bolivar entre 1900 i 1903, i reformada per Pere Salas l’any 1904 i per Josep Renom el 1919, s’integrava dins el conjunt fabril de Can Planell, composat per dues naus paral·leles que deixaven un pati entremig i dues naus més que s’hi disposaven perpendicularment. En un principi, l’edificació seguia el model d’una fàbrica de pisos de dues plantes, però posteriorment s’adoptà una distribució de planta baixa i dos pisos per guanyar espai productiu. L’empresa, de la qual es té poca informació, va ser una de les primeres de Sabadell a incorporar l’energia elèctrica.
La reutilització de l’edifici per a l’ús residencial, duta a terme l’any 2007 pels arquitectes sevillans Antonio Cruz i Antonio Ortiz, ha conservat i reformat la nau existent a la cruïlla dels carrers de Riego i de Turull, traslladant la tipologia de la mateixa a una edificació de nova planta adjunta que completa el conjunt, i en la construcció de la qual s’han fet servir materials similars als originals. L’accés s’efectua per un pati lliure cobert adjacent a la nau original, en el qual s’ubica el nucli de comunicacions verticals i horitzontals i, més a l’interior, un jardí per a ús dels veïns. Els habitatges es desenvolupen en dues plantes, amb una cambra de doble alçada on s’aboca la resta d’habitacions, i amb la cuina integrada en la sala del menjador-estar.

Fàbrica Tort Fàbrica Tort
Fàbrica Tort Fàbrica Tort
Fàbrica Tort Fàbrica Tort
Fàbrica Tort Fàbrica Tort
Fàbrica Tort Fàbrica Tort
Fàbrica Tort Fàbrica Tort
Fàbrica Tort Fàbrica Tort
Fàbrica Tort Fàbrica Tort
Fàbrica Tort Fàbrica Tort