Darrera actualització: novembre 2015

85

Farinera Teixidor

Sense ús

Ús original: farinera

Nou ús: sense ús

Adreça: carrer de Santa Eugènia, 42

Població: Girona

Farinera Teixidor

© 2016 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

L’any 1910, l’industrial de Sarrià de Ter Alfons Teixidor Saguer encarregà a l’arquitecte Rafael Masó la construcció d’una farinera a Girona, al carrer de Santa Eugènia. El projecte s’inicià amb la construcció, entre 1910 i 1911, de dos volums units per un pont, destinats a acollir la residència del propietari i les oficines. Sota el pont s’obria un passatge interior flanquejat per diversos tallers i magatzems, amb una torre al fons, que constituïa el nucli de la fàbrica. Aquests elements s’anaren construint fins a finals de 1912, i el conjunt s’amplià el 1915-16 amb un magatzem adossat al cos de l’habitatge. Els anys 1923-24 es produí una segona ampliació, amb l’addició d’uns grans magatzems amb façana al carrer de Santa Eugènia, adossats al cos de les oficines. També s’afegí un pis al pont i s’edificà la tribuna de la planta pis del cos d’oficines, que s’adaptà com a habitatge. Les façanes, estucades de color clar, tenen una base de pedra, i és destacable l’ús de la ceràmica vitrificada blanca en els pinacles que rematen les cobertes, en les cantonades i en les obertures. També són d’interès les reixes i altres elements de forja, obra de Nonici Cadenas. Els interiors foren reformats diversos cops al llarg dels anys.
La fàbrica, els magatzems i els tallers s’enderrocaren l’any 1991. Entre aquest any i el 2000, l’arquitecte Arcadi Pla rehabilità i reformà, afegint-hi una nova nau, els volums de l’habitatge i les oficines, catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional, per instal·lar-hi la seu del diari El Punt, que hi romangué fins a mitjans de 2005. Des d’aleshores, l’espai resta sense utilitzar.

Farinera Teixidor Farinera Teixidor
Farinera Teixidor Farinera Teixidor
Farinera Teixidor Farinera Teixidor
Farinera Teixidor Farinera Teixidor
Farinera Teixidor Farinera Teixidor