Darrera actualització: juny 2014

74

Magatzem de draps de Francesc Munné

Escola de Disseny BAU

Ús original: magatzem de draps

Nou ús: escola de disseny

Adreça: carrer de Pujades, 118

Població: Barcelona

Magatzem Munné

© 2016 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

D’aquest element no es disposa de referències documentals directes, i només se n’han pogut obtenir dades a partir de documents gràfics de datació imprecisa. L’edifici apareix en gravats propagandístics de la fàbrica de pastes alimentàries de Magí Quer, ubicada al costat, que es podrien situar a finals del segle XIX o principis del XX. De les imatges s’infereix que el magatzem s’ubicava a llevant de la fàbrica de pastes, i que el seu front quedava endarrerit respecte a la línia marcada pel carrer de Pujades. No es tenen dades ni del seu promotor ni de l’arquitecte, però se sap que l’any 1927 l’edificació ja s’utilitzava com a magatzem de draps per part de Francesc Munné, tal com consta en plànols de l’època.
La nau original era un edifici rectangular de planta baixa i dues plantes pis, amb coberta a dues vessants, i s’ubicava en un pati interior d’illa, amb una alineació en diagonal respecte als carrers. Interiorment, cal destacar-ne l’estructura, amb encavallades i pilars de fusta que es recolzaven sobre pilars de fosa. Amb el temps, les façanes als actuals carrers de Pujades i de Llull van quedar tapades per blocs d’habitatges. La rehabilitació, duta a terme pels arquitectes Josep Boncompte i Guillermo Font, va mantenir l’estructura de l’edifici, deixant visibles els elements d’interès, com les columnes i les encavallades. Actualment, l’edificació és la seu de l’Escola de Disseny BAU, a la qual s’accedeix travessant els baixos dels blocs de pisos situats als carrers de Pujades i de Llull, amb un accés addicional per l’edifici del carrer de Badajoz que allotja una seu de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Magatzem Munné Magatzem Munné
Magatzem Munné Magatzem Munné
Magatzem Munné Magatzem Munné
Magatzem Munné Magatzem Munné
Magatzem Munné Magatzem Munné
Magatzem Munné Magatzem Munné
Magatzem Munné Magatzem Munné
Magatzem Munné Magatzem Munné
Magatzem Munné Magatzem Munné