Darrera actualització: juny 2014

61

Vapor Burés

Museu del Vapor Burés

Ús original: fàbrica de teixits i filatura

Nou ús: Museu del Vapor Burés (mNACTEC)

Adreça: carrer de les Fàbriques, s/n

Població: Anglès

Vapor Burés

© 2016 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

L’any 1881, una família d’industrials s’instal·là al poble d’Anglès per edificar una indústria tèxtil aprofitant l’energia proporcionada pel riu Ter. La fàbrica dels Burés s’inaugurà l’any 1887, i es va ampliar amb dues naus més els anys 1890 i 1902. Per resoldre el problema que presentava el cabal irregular del riu durant l’estiu, a principis del segle XX els propietaris van comprar una màquina de vapor horitzontal fixa de 200 CV de força, fabricada entre 1900 i 1901 per la Maquinista Terrestre i Marítima. Entre els anys 2000 i 2006 els membres del grup d’estudis de la Vall d’Anglès lluitaren per salvaguardar aquest vapor excepcional del patrimoni industrial, que avui es troba en perfecte estat de conservació i de funcionament.
L’arquitecte encarregat de la recuperació de l’edifici que acull la màquina de vapor per a ús museístic fou Adrià Felip. En el decurs de les obres, que finalitzaren l’any 2010, el conjunt fou declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). En el futur, es preveu rehabilitar la nau adjacent, de grans dimensions, per a destinar-la a la realització d’activitats culturals relacionades amb la indústria minera i tèxtil d’Anglès i rodalies.

Vapor Burés Vapor Burés
Vapor Burés Vapor Burés
Vapor Burés Vapor Burés
Vapor Burés Vapor Burés
Vapor Burés Vapor Burés
Vapor Burés Vapor Burés
Vapor Burés Vapor Burés
Vapor Burés Vapor Burés
Vapor Burés Vapor Burés