Darrera actualització: juny 2014

63

Can Fabra, Fàbrica del Rec

Biblioteca Ignasi Iglésias, Escola Superior del Taller de Músics

Ús original: fàbrica tèxtil

Nou ús: biblioteca i equipament educatiu

Adreça: carrer del Segre, 24-32

Població: Barcelona

Can Fabra

© 2016 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

El complex industrial de Can Fabra ocupava dues illes de cases de Barcelona, separades pel carrer de Sant Adrià. Coincidint amb una etapa d’expansió de l’empresa, l’any 1910 es construí, a l’illa nord, una nau dedicada a les activitats del ram de l’aigua que s’anomenà la Fàbrica del Rec per la seva proximitat amb el Rec Comtal. L’any 1990, l’Ajuntament de Barcelona adquirí la fàbrica i n’enderrocà totes les edificacions excepte la nau central. L’espai públic que envolta la nau es convertí en plaça, a llevant, i en parc públic, a ponent.
De planta rectangular, la Fàbrica del Rec tenia planta baixa i quatre plantes pis. Els arquitectes Gallego i Morató foren els redactors del projecte de reutilització per convertir-la, entre els anys 2000 i 2002, en la Biblioteca Ignasi Iglésias. A la façana del carrer del Segre es van transformar les finestres de la primera planta en un porxo corregut per tot l’edifici per tal d’integrar-lo en l’espai urbà. A la façana que dóna al parc del carrer d’Otger s’hi afegí una marquesina que es relaciona amb el parc i, a més, absorbeix el nou volum de comunicacions verticals. Des de l’any 2011, l’última planta de l’edifici acull l’Escola Superior del Taller de Músics.

Can Fabra Can Fabra
Can Fabra Can Fabra
Can Fabra Can Fabra
Can Fabra Can Fabra
Can Fabra Can Fabra
Can Fabra Can Fabra
Can Fabra Can Fabra
Can Fabra Can Fabra