Darrera actualització: juny 2014

91

Can Puntí

Centre d’exposició de la Fundició Dúctil Benito

Ús original: fàbrica tèxtil

Nou ús: centre d'exposició de productes

Adreça: camí Buixó (accés per Via Ausetània, 11)

Població: Manlleu

Can Puntí

© 2016 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

L’any 1838, Jaume Rifà i Sabatés s’establí com a teixidor de cotó a Manlleu. L’empresa prosperà, i l’any 1864, associat amb el seu germà Josep, aixecà una fàbrica que aprofitava l’energia hidràulica del canal de Manlleu, al costat de la ja existent de Can Puntí, que la família Rifà acabaria englobant amb el temps. Filatures Buixó comprà i unificà les dues fàbriques a principis de la dècada de 1970, però acabaren tancant el 1991.
Dels dos edificis, només s’ha conservat Can Puntí, tot i que l’indret també es coneix com a Can Rifà o Can Buixó. És una construcció rectangular, de planta baixa i dos pisos, amb coberta a quatre vessants. Els murs estan construïts amb còdols irregulars lligats amb morter de calç, amb cantoneres de pedra picada. Les finestres, dovellades i amb arcs rebaixats de maó, es disposen de forma regular a cada nivell, i sobre les del segon pis s’hi observa un òcul ovalat.
L’any 1998, l’edificació fou adquirida per l’empresa Fundició Dúctil Benito, que l’ha restaurada per instal·lar-hi un espai d’exposició dels seus productes. La reforma, duta a terme per Colomer-Rifà, SL Arquitectura-Enginyeria amb la col·laboració de l’arquitecte Miquel Suriñach i que fou mereixedora d’un accèssit en els Premis Bonaplata de Restauració de 2006, mantingué els materials constructius de l’època i conservà al màxim els espais originals, adaptant-los als nous usos i normatives.

Can Puntí Can Puntí
Can Puntí Can Puntí
Can Puntí Can Puntí
Can Puntí Can Puntí
Can Puntí Can Puntí