Darrera actualització: juny 2014

92

Central elèctrica La Catalana

Oficines d’Endesa

Ús original: central de distribució elèctrica

Nou ús: oficines

Adreça: carretera C-37 de Manresa al Xup, s/n

Població: Manresa

Central elèctrica La Catalana

© 2016 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Central elèctrica La CatalanaLa companyia Catalana de Gas y Electricidad inicià l’any 1913 les obres d’una línia d’alta tensió a 120.000 V – 132.000 V entre les centrals de Seira (Osca) i Sant Adrià del Besòs. L’obra entrà en servei el 1918, amb una potència inicial de 50.000 V, que arribaria al màxim el 1922. La línea tenia dues estacions transformadores d’enllaç entre la xarxa de transport i la de distribució a Manresa i Sabadell, amb la mateixa tipologia d’edifici. La de Manresa s’establí l’any 1920, i fins el 1988 subministrà energia a la Fàbrica Nova (Tèxtils Bertrand Serra), que després passà a dependre de FECSA. A finals de 1989, en tancar la Fàbrica Nova, tot l’aparell elèctric quedà en desús. L’edifici, de dimensions considerables, allotjava els equips d’alta i mitja tensió, car els aïllaments no resistien la humitat exterior. L’accés de la línea d’alta tensió a l’interior de l’edifici, que calia fer sense que el cable toqués els tancaments, es resolgué amb un calaix obert per la part inferior que permetia mantenir les separacions de seguretat amb la façana i evitava l’entrada de la pluja.
La companyia elèctrica Endesa ha recuperat l’edifici per convertir-lo, des de març de 2014, en la seva seu a la Catalunya Central i ubicar-hi les oficines d’atenció al client. S’han construit dos forjats entremitjos i rehabilitat la zona de l’antic pont grua, s’ha erigit una construcció auxiliar de dues plantes que connecta amb la principal per un cos articulat de vidre i s’ha condicionat l’entorn.

Central La Catalana Central La Catalana
Central La Catalana Central La Catalana
Central La Catalana Central La Catalana
Central La Catalana Central La Catalana
Central La Catalana Central La Catalana
Central La Catalana Central La Catalana
Central La Catalana Central La Catalana
Central La Catalana Central La Catalana
Central La Catalana Central La Catalana
Central La Catalana Central La Catalana