Darrera actualització: juliol 2018

130

Cobert de la màquina de batre

Cobert multiusos

Ús original: cobert per a batre, magatzem

Nou ús: espai multiusos

Adreça: plaça 11 de setembre, s/n

Població: Sant Fruitós de Bages

Cobert de la maquina de batre

© 2016 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Els orígens

L’edifici, dissenyat per Manel Picasó, va ser construït a mitjan segle XX per encàrrec del Sindicat Agrícola de Sant Fruitós de Bages per allotjar la màquina de batre que donava servei als pagesos del poble i protegir així el procés de les inclemències climatològiques. Amb el temps, també s’utilitzaria com a magatzem per a les garbes i el gra, i fins i tot per celebrar-hi actes festius. El cobert, en el moment de la seva construcció, estava situat enmig de camps, però el creixement de la població l’ha acabat englobant dins la trama urbana.
El 1991 va ser adquirit per l’Ajuntament del municipi.

Descripció del conjunt originari

L’edificació és interessant no només per la seva forma, amb una elegant estructura que recorda en certa manera l’obra d’Antoni Gaudí, sinó també pels materials emprats, amb l’ús pràcticament exclusiu dels ceràmics, en una època marcada per l’autarquia i per la dificultat d’obtenir materials estructurals. Consta de quatre arcs parabòlics, amb pilars a l’extrem de cadascun per sostenir els faldons de la coberta. Un conjunt de biguetes es recolzen sobre els arcs i donen suport a la teulada, formada per taulers ceràmics armats de tipus Celetyp encavallats.

El projecte de reutilització

El pas del temps i l’abandonament de les activitats que li donaven sentit van provocar la degradació del cobert. El despreniment de trossos de la coberta i l’aparició de filtracions van convertir la construcció, catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), en inutilizable. Atès el caràcter icònic que havia assolit l’edifici com a element representatiu de la tradició agrícola del municipi, l’Ajuntament en va plantejar la recuperació, en un procés que va incloure diverses propostes i una primera reforma efectuada l’any 2005. La darrera rehabilitació, duta a terme el 2017, ha estat efectuada per l’arquitecta Olga Correa Sala.
La intervenció ha preservat el caràcter singular de l’edificació, tant pel que fa a la forma i estructura com a l’ús de materials, essencialment ceràmics. S’ha extret i substituït la coberta original, impermeabilitzant-la i recobrint-la amb una capa metàl·lica de zenc, i s’han reparat puntualment les biguetes, que en general es conservaven en bon estat, tal com els arcs estructurals. L’espai rehabilitat, conjuntament amb la plaça que l’envolta, que ha estat urbanitzada en una altra intervenció, es destina a usos lúdics oberts al públic (exposicions, espectacles, mercats…).
La rehabilitació, inaugurada el 2 d’abril de 2017, obtingué a finals de 2017 el Premi Bonaplata de Rehabilitació en la categoria de Béns Immobles.

Cobert de la màquina de batre Cobert de la màquina de batre
Cobert de la màquina de batre Cobert de la màquina de batre
Cobert de la màquina de batre Cobert de la màquina de batre
Cobert de la màquina de batre Cobert de la màquina de batre
Cobert de la màquina de batre Cobert de la màquina de batre