Darrera actualització: juny 2014

39

Colònia Vidal

Museu de la Colònia Vidal

Ús original: fàbrica tèxtil cotonera

Nou ús: museu

Adreça: carretera C-16, km 78

Població: Puig-reig

© 2010 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Els orígens

L’any 1892, l’industrial manresà Ignasi Vidal i Balet adquirí, amb els seus tres fills Ignasi, Vicenç i Josep, uns terrenys a Puig-Reig per instal·lar-hi una fàbrica dedicada a la filatura i el teixit de cotó. L’indret era ideal, ja que comptava amb l’energia hidràulica del riu Llobregat i tenia fàcil accés a la línia ferroviària que connectava Manresa amb Puig-Reig i que arribaria a Guardiola de Berguedà el 1904, fet que li permetia moure les mercaderies amb una de les ciutats tèxtils més actives de l’època (Manresa) i alhora accedir al carbó de l’Alt Berguedà. Les obres de la fàbrica i de la resclosa del riu s’iniciaren el 1896, i al mateix temps s’edificaren altres construccions que començarien a configurar una colònia: les vivendes per als obrers, les cases del propietari i el director, una església, un convent de monges i una escola per a noies, tot situat a l’entorn de la fàbrica. En els anys que seguiren, la colònia s’expandí en diverses etapes de forma ordenada, diferenciant clarament l’àrea industrial, la de residència obrera i serveis i la de residència dels propietaris. També amb els anys, i especialment sota la direcció de Vicenç Vidal i Casacuberta, es promogué la construcció d’un seguit d’equipaments culturals i socials, com el Casal de la Dona, un cinema, un teatre, una zona esportiva o l’edifici de la Fundació Vidal, amb una escola per a nois, biblioteca, sales de jocs i bar.
A inicis de la dècada dels seixanta, la colònia, ja definitivament construïda, allotjava unes vuit-centes persones. La crisi del tèxtil, però, també l’afectà, i hagué de tancar l’any 1980. La família Vidal va crear-hi, l’any 1995, el Museu de la Colònia Vidal, adscrit al Sistema del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, i el 2006 vengué una bona part de les instal·lacions a l’empresa nord-americana Hines, que les havia de transformar en un complex d’habitatges, un restaurant i un hotel, projecte que a principis de 2014 no s’ha materialitzat.

Descripció del conjunt originari

Colònia VidalLa colònia es construí en diferents etapes, i els edificis evolucionaren amb el temps. La fàbrica s’estructura a partir d’un cos central travesser, perpendicular al riu, que allotjava la turbina en un volum adossat a llevant. Des d’aquest cos central creixen, a banda i banda, naus paral·leles al riu que acollien la maquinària i els magatzems. En un principi es tractava de naus de planta baixa i pis, però amb els anys creixeren en alçada, si bé el cos central i la nau sud assoliren un pis més que la nau nord, trencant la simetria del conjunt. L’any 1913 es construí una central elèctrica per donar energia a tota la colònia, i entre 1947 i 1948 s’instal·là una nova màquina de vapor a l’extrem septentrional de la fàbrica.
El nucli obrer inicial estava ubicat a l’entorn proper de la fàbrica, però aviat s’amplià amb noves edificacions situades a uns 300 metres, a l’altra banda d’un torrent. S’edificaren tres blocs d’habitatges de planta i pis, amb comerços i serveis i uns safareigs, prop dels horts. Entre 1910 i 1930 s’alçaren dos edificis més d’habitatges i es començà a configurar una gran plaça com a nucli de l’àrea residencial obrera, on pels anys quaranta es bastiria una nova església, un teatre i l’edifici de la Fundació Vidal, aquests dos darrers obra de l’arquitecte Alexandre M. Tintoré. Finalment, durant la primera meitat dels anys trenta, es construí un nou bloc d’habitatges a l’entrada de la colònia, i les residències del propietari i del director es traslladaren a una zona més allunyada de la fàbrica i de les cases dels obrers.
Cal destacar també que la colònia disposava d’estació de ferrocarril pròpia, un baixador de la línia Manresa-Guardiola de Berguedà que es construí a la primera època i que estava format per dos cossos aïllats, un destinat als usos d’estació i l’altre als de magatzem d’aigua i carbó.

El projecte de reutilització

Més que d’una rehabilitació pròpiament dita, cal parlar sobretot d’una museïtzació. El Museu de la Colònia Vidal pretén mostrar com era la vida en una còlonia industrial, i per això ha restaurat part de les instal·lacions, fent-ne algunes visitables, encara que una altra gran part mostra un estat de conservació precari. Les adaptacions a nous usos més notables han estat la de l’edifici de la Fundació Vidal, que acull la seu del museu, la reconversió del Teatre Nou de la colònia, abandonat a mitjan segle XX de resultes d’un incendi, en una sala polivalent per a usos culturals i del museu, i la reforma de l’antic baixador de tren, que havia quedat en desús en suprimir-se la línia fèrria, per destinar-lo a albergar l’oficina del Parc Fluvial del Llobregat, tot i que amb la crisi aquest ús sembla estar en suspens. Aquesta darrera rehabilitació, obra de l’arquitecte Pere Vall, fou mereixedora del Premi Bonaplata de Restauració l’any 2004.

Colònia Vidal Colònia Vidal
Colònia Vidal Colònia Vidal
Colònia Vidal Colònia Vidal
Colònia Vidal Colònia Vidal
Colònia Vidal Colònia Vidal
Colònia Vidal Colònia Vidal
Colònia Vidal Colònia Vidal
Colònia Vidal Colònia Vidal
Colònia Vidal Colònia Vidal
Colònia Vidal Colònia Vidal