Darrera actualització: juny 2014

40

Docks Vells, Docks de la Llana

Escola Superior de Disseny ESDI

Ús original: magatzem de partides de llana

Nou ús: centre de formació superior

Adreça: carrer del Marquès de Comillas, 81-83

Població: Sabadell

© 2012 Google

Els orígens

A principis del segle XX, el Gremi de Fabricants de Sabadell creà un conjunt de serveis per a l’assessorament i control de qualitat de la indústria tèxtil local. Així, l’any 1908 fundà el Condicionament Públic Municipal i el Laboratori Químic, i el 1918 féu construir, al costat de la línia dels ferrocarrils, els docks, grans magatzems per al dipòsit de les partides de llana i primeres matèries tèxtils. El Condicionament i els Docks es fusionaren l’any següent per formar el Condicionament i Docks de la llana de Sabadell.

Descripció del conjunt originari

Docks de la llanaEl conjunt ocupa una illa del sud de l’eixample delimitada pels carrers de Bosch i Cardellach, Blasco de Garay, Gurrea i Marqués de Comillas. Projectat per l’arquitecte Lluís Homs, està format per diverses naus disposades en paral·lel que deixen un pati central semisoterrat obert al carrer Blasco de Garay. La nau amb façana al carrer de Bosch i Cardellach, de composició simètrica i amb coberta a dues aigües, té un cos central amb planta semisoterrani, baixa i dos pisos, i dos cossos laterals més estrets que queden una planta per sota. Al seu costat hi ha el pati i un cos de dues plantes amb coberta plana i façana al carrer del Marquès de Comillas.
Les altres dues naus del conjunt tenen una planta semisoterrani, baixa i un pis. La façana principal del conjunt quedava endarrerida respecte de l’alineació del carrer, conformant un espai que s’aprofitava per a la càrrega i descàrrega de mercaderies.
La façana més significativa del conjunt correspon a l’oriental de la nau més propera al carrer de Bosch i Cardellach, on les dues torres laterals que flanquegen l’espai central de la nau atorguen monumentalitat al conjunt.

El projecte de reutilització

El projecte de transformació de l’edifici, redactat pels arquitectes Ignacio Veciana i Francesc Guàrdia, es portà a terme en diferents fases des de l’any 1989. Un dels elements importants de la intervenció fou l’obertura d’un pati central que travessa els forjats existents i que permet la il·luminació natural de l’espai. El projecte mantingué les obertures existents i les estructures de formigó vist, afegint l’acer tant en els elements estructurals –la claraboia i l’escala central- com en les baranes i la marquesina de l’entrada.
La nau amb façana al carrer de Bosch i Cardellach està ocupada per l’Escola Superior de Disseny ESDI, mentre que la que dóna al carrer del Marquès de Comillas acull l’Escola Tèxtil d’Arts i Oficis, vinculada a l’Escola de Disseny. Les dues naus restants no s’han rehabilitat i estan desocupades.
La intervenció obtingué el Premi Bonaplata de Restauració l’any 1991, com a bon exemple de recuperació dels espais històrics que la revolució industrial va deixar a Catalunya.

Docks Vells Docks Vells
Docks Vells Docks Vells
Docks Vells Docks Vells
Docks Vells Docks Vells
Docks Vells Docks Vells
Docks Vells Docks Vells
Docks Vells Docks Vells
Docks Vells Docks Vells
Docks Vells Docks Vells