Darrera actualització: juny 2014

41

La Electricidad, ABB

Fira de Sabadell

Ús original: fàbrica de maquinària elèctrica

Nou ús: recinte firal (espai multiús)

Adreça: carrer de les Tres Creus, 202

Població: Sabadell

© 2012 Google

Els orígens

A finals del segle XIX, Juan Brujas i Pellicer, empresari sabadellenc del sector tèxtil, juntament amb l’enginyer Emilio Frene i E. Rafael Agazzi, van fundar l’empresa La Electricidad, dedicada a la fabricació de maquinària elèctrica, instal·lacions d’enllumenat elèctric i producció i transmissió de força i telefonia. L’any 1984 l’empresa va ser pionera en la instal·lació de l’enllumenat públic als carrers de Sabadell, que en un primer moment va conviure amb la il·luminació preexistent dels fanals de gas i de petroli. L’any 1911 es constituí com a societat anònima (LESA) i esdevingué l’empresa metal·lúrgica més important de la ciutat. Anys més tard s’acabaria venent a la companyia suïssa Brown Boveri que, amb el temps, es convertí en la multinacional Asea Brown Boveri (ABB). L’empresa tancà portes definitivament l’any 1996.

Descripció del conjunt originari

El primer taller s’ubicà prop de l’actual Plaça del Gas, però l’any 1916 l’empresa es traslladà a l’emplaçament actual, al costat de la via del tren. El 1946, de la mà dels enginyers Francesc i Arnau Izard, la fàbrica s’amplià fins arribar al carrer Tres Creus, edificant una nova nau de setze metres de llum, dues naus laterals de deu metres de llum i noranta de longitud i incorporant un accés ferroviari per facilitar l’entrada de materials i la sortida dels motors elèctrics. L’any 1965 es va ampliar la nau central en alçada i el 1984 es va reforçar l’estructura per instal·lar nous ponts grua.
Una de les naus originals conservades tenia la coberta de tipus shed (dents de serra), mentre que les naus construïdes posteriorment eren de coberta plana amb diferents tipus d’acabats. Les façanes laterals, d’obra de fàbrica de maó vist combinat amb arrebossat, tenien pilastres de maó vist que marcaven el ritme de l’estructura i dos pisos de tres finestres en cada interval de paret arrebossada entre pilastres. Els testers de las naus, al carrer de les Tres Creus, tenien un tractament divers que dificultava la percepció global del conjunt: un volum poligonal annex al cos principal i unes torres de planta quadrada al mig dels testers. L’estructura de les naus era de pilars i jàsseres metàl·liques. L’heterogeneïtat de les façanes, que responien cadascuna als seus propis requeriments d’ús, donava al conjunt una imatge poc unitària.

El projecte de reutilització

A principis dels anys 2000, la part situada entre els carrers dels Comtes i de Montcada fou enderrocada per construir-hi habitatges. La resta passà a mans de l’Ajuntament de Sabadell, que en promogué la recuperació per acollir l’espai multiús de la Fira de Sabadell. El projecte d’IDP Enginyeria i Arquitectura fou elaborat per un equip pluridisciplinar dirigit per l’enginyer industrial Enric Blasco. Es mantingué l’estructura dels cinc cossos disposats en paral·lel a la Gran Via. La nau principal, formada per tres cossos de secció basilical amb alçades lliures de nou i vint metres, s’obrí a la ciutat mitjançant dos murs cortina de dinou metres d’alçada, un a cada tester, i es projectà com un gran espai diàfan de més de 3.000 m2 per a la realització de congressos i mostres, en el qual es conservaren l’estructura metàl·lica vista i els ponts grua i es recuperaren les lluernes. Els altres dos cossos s’han recuperat com a espais per allotjar actes de format més reduït, i acullen un auditori amb capacitat per a 308 persones, quatre sales polivalents i les oficines d’administració.
El projecte de rehabilitació va rebre, l’any 2007, el Premi Bonaplata en l’apartat de Restauració de Béns Immobles.

La Electricidad - ABB La Electricidad - ABB
La Electricidad - ABB La Electricidad - ABB
La Electricidad - ABB La Electricidad - ABB
La Electricidad - ABB La Electricidad - ABB
La Electricidad - ABB La Electricidad - ABB
La Electricidad - ABB La Electricidad - ABB
La Electricidad - ABB La Electricidad - ABB
La Electricidad - ABB La Electricidad - ABB