Darrera actualització: juny 2014

42

Vapor Badia

Biblioteca Vapor Badia

Ús original: fàbrica tèxtil

Nou ús: biblioteca

Adreça: carrer de les Tres Creus, 127-129

Població: Sabadell

© 2012 Google

Els orígens

L’any 1866 l’Ajuntament de Sabadell atorgà a Josep Oriol Badia, empresari tèxtil llaner, la llicència d’obres per a la construcció d’una fàbrica amb una xemeneia en un terreny situat entre els carrers de l’Estació i de les Tres Creus, enclavament estratègic gràcies a la proximitat de la via del tren i a altres indústries de la vora del riu Ripoll. En la llicència hi consta que el director d’obres fou José Lacueva Sanfeliu. Un any més tard s’alçaren els magatzems, les voreres i els edificis contigus. L’activitat fabril de la Badia va començar el març de 1868, i consistia a filar carda per compte propi i per a altres, rentar llana i llogar espais amb accés a l’energia de vapor. A partir del 1871, es diversificà la producció cap a la filatura d’estam, un tipus de fil de llana molt fi i apreciat. L’any 1876, amb la mort de Josep Oriol Badia, la filatura passà a mans del seu fill gran Josep, que la cedí al seu germà Anselm.
L’activitat industrial del Vapor Badia es va allargar fins al primer terç del segle XX. Als anys quaranta es va enderrocar la xemeneia del complex, però es van mantenir les naus. L’any 1997, després d’anys d’abandonament, l’Ajuntament de Sabadell comprà la fàbrica i el solar per construir-hi la biblioteca central de la ciutat.

Descripció del conjunt originari

El complex fabril originari del Vapor Badia estava format per dues naus paral·leles, de planta baixa i pis, de 150 m de llargada i una amplada respectiva de vint-i-cinc i tretze metres. L’estructura estava formada per pilars de ferro colat que suportaven les bigues de fusta on hi recolzaven les encavallades, també de fusta, de les cobertes a dues aigües acabades amb teula àrab. A les façanes laterals, de fàbrica de maó vist, s’hi obrien grans finestrals, amb forma d’arc rebaixat, disposats en filera al llarg de cada planta. Les obertures de la planta baixa tenien més llargada que les de la planta superior. Les façanes frontals eren de fàbrica de maó cec.

El projecte de reutilització

La fàbrica està situada en una zona de reforma urbana on es va preveure la transformació d’antigues zones industrials en edificis residencials, espais lliures i equipaments, i que es troba inclosa en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Sabadell. El complex fabril es trobava en molt mal estat de conservació, però el seu interès històric, la situació estratègica en la trama urbana i la idoneïtat de la superfície amb el programa de biblioteca foren arguments favorables per a la seva conservació. De les dues naus originàries, però, es va mantenir aproximadament el 65% de la més gran. La rehabilitació del Vapor Badia per convertir-lo en biblioteca central de Sabadell fou obra de l’arquitecte Josep Palau.
La principal intervenció del projecte va ser l’eliminació del sostre de la planta baixa, que es trobava en molt mal estat i que tenia una alçada lliure de tan sols 2,20 m, i la posterior construcció d’un sostre intermedi. Es va construir un soterrani sota la nau patrimonial i la coberta es va desmuntar completament i s’hi van introduir unes claraboies. Les façanes laterals mantenen la seva estructura original, tot i que s’han allargat les finestres fins a la cota de carrer, mentre que les frontals s’han modificat totalment: tenen un acabat vidriat i, a la primera planta, es forma un porxo-terrassa que permet l’ús exterior. En aquestes façanes s’afegeix un cos en planta baixa revestit amb pedra calcària que contrasta amb l’estucat de les façanes laterals.
La biblioteca es va inaugurar el 15 de novembre de 2002, i fou mereixedora del Premi al Millor Equipament Municipal de Qualitat de l’any següent, convocat per la Diputació de Barcelona, per ser “un projecte que aporta un gran valor per la seva senzillesa, funcionalitat i polivalència”.

Vapor Badia Vapor Badia
Vapor Badia Vapor Badia
Vapor Badia Vapor Badia
Vapor Badia Vapor Badia
Vapor Badia Vapor Badia
Vapor Badia Vapor Badia
Vapor Badia Vapor Badia
Vapor Badia Vapor Badia