Darrera actualització: juny 2014

43

Vapor Sampere

Cooperativa Abacus

Ús original: fàbrica tèxtil

Nou ús: comerç

Adreça: carrer de Sallarès i Pla, 9, carrer del Jardí i carrer de Turull

Població: Sabadell

© 2012 Google

Els orígens

L’industrial Feliu Sampere fou l’impulsor de la fàbrica que es construí a Sabadell els anys 1912-1913 segons projecte de l’arquitecte Eduard Maria Balcells i Buïgas, i fou el primer conjunt fabril projectat per ser abastit amb energia elèctrica. Sampere, conjuntament amb Miquel Baygual i Antoni Llonch, havien estat socis d’una fàbrica que feia teixits de llana cardada i estam.
El Vapor Sampere s’emplaçà en un dels eixos importants de l’eixample de Sabadell, que unia el centre amb l’estació del ferrocarril, caracteritzat per la presència de vapors i magatzems.

Descripció del conjunt originari

El Vapor estava format per un conjunt de naus que es va anar ampliant fins a ocupar la quasi totalitat de l’illa delimitada pels carrers de les Tres Creus, de Sallarès i Pla, de Jardí i de Turull. Per la seva singularitat, en destaca, visible des del carrer de Jardí venint de la Rambla, la torre modernista del rellotge, que allotjava un rellotge de corda instal·lat pel rellotger sabadellenc Salvi Uyà Armengol l’any 1913. A la base de la torre s’hi edificaren un conjunt de serveis i lavabos que constituïren un avenç en les condicions laborals dels treballadors.
A principis del segle XX, el promotor Pedro Molina adquirí el conjunt i promogué un projecte de transformació urbanística que mantingué la nau del carrer de Jardí i el despatx, que en aquest cas es trobava al costat de la fàbrica, situat a la cruïlla amb el carrer de Turull. La nau constava d’una única planta, amb coberta a dues aigües resolta amb encavallaes de fusta. La façana, de poc més de vuitanta metres al carrer de Jardí, es composa de la repetició d’un mòdul amb una finestra ornamentada amb cornises, motllures i reixes de ferro forjat. El despatx era l’espai on es comercialitzava la llana, i la seva posició propera a l’estació del tren era un factor determinant. La nau amb front al carrer de les Tres Creus, que havia estat molt transformada, s’enderrocà, així com els cossos que s’anaren afegint.

El projecte de reutilització

En la transformació del Vapor Sampere es construí un edifici nou d’habitatges amb comerços a la planta baixa que segueix les alineacions dels carrers de Sallarès i Pla, de les Tres Creus i de Turull. L’edifici, que queda separat de les edificacions preexistents, resta interromput a l’alçada de la torre del rellotge, fet que permet visualitzar-la des del carrer de les Tres Creus i accedir a l’interior d’illa.
La nau del carrer de Jardí fou rehabilitada. La coberta original estava acabada amb unes planxes de fibrociment de difernets colors, que en la rehabilitació foren substituides per unes planxes d’acer que mantingueren el mateix joc de colors. Per ampliar la superfície comercial es construí un soterrani de nova planta. Actualment, la nau acull una botiga de la cooperativa Abacus.
La torre del rellotge fou curosament reconstruïda en un lloc proper a la posició original. El conjunt del projecte de transformació fou redactat i dirigit per l’arquitecte Rafael Moneo en col·laboració amb l’arquitecte Juan Manuel Nicás, amb l’excepció de l’edifici del despatx, que fou rehabilitat per un altre equip.

Vapor Sampere Vapor Sampere
Vapor Sampere Vapor Sampere
Vapor Sampere Vapor Sampere
Vapor Sampere Vapor Sampere
Vapor Sampere Vapor Sampere
Vapor Sampere Vapor Sampere
Vapor Sampere Vapor Sampere