Darrera actualització: juny 2014

101

Escorxador de Reus

Biblioteca Xavier Amorós (UOC)

Ús original: escorxador

Nou ús: biblioteca

Adreça: carrer de l'Escorxador, 1

Població: Reus

Escorxador de Reus

© 2016 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

L’antic escorxador de Reus s’edificà sobre els terrenys desamortitzats de l’hort del convent dels carmelites descalços de Sant Joan. El primer projecte és de l’arquitecte Francesc Barba l’any 1883, però els plànols aprovats el 1889 ja són redactats per l’arquitecte municipal Francesc Borràs. El projecte fou retocat l’any 1891, primer per l’arquitecte municipal interí Josep Subietas i després per l’arquitecte Pere Caselles, tot just llicenciat. El complex ja funcionava el 1893, però no s’acabà de construir fins el 1894. Era un conjunt d’edificis envoltats per una tanca de maó, pedra i reixa de ferro, de la qual només en resta l’entrada. La nau central de sacrificis, obra de Francesc Borràs, és un gran espai rectangular de planta lliure, amb coberta suportada per columnes de ferro colat, i amb una lluerna central per donar llum i ventilació. El conjunt constava de dos volums principals més i unes quadres que s’obrien en semicercle des del cos central. La tanca i els edificis al voltant de la nau central són obra de Pere Caselles.
Entre el 2000 i el 2003, els arquitectes Joan Figuerola i Joan C. Gavaldà reformaren el conjunt per acollir la Biblioteca Xavier Amorós i una seu de la Universitat Oberta de Catalunya. Es conservaren els tres cossos principals i es desmuntaren les quadres, substituïdes per espais de lectura de dues plantes més soterrani, disposats també en semicercle. A la nau central, destinada a recepció de la biblioteca i sala polivalent, es mantingué l’espai obert, si bé instal·lant-hi un altell volat amb prestatges per als llibres.

Escorxador de Reus Escorxador de Reus
Escorxador de Reus Escorxador de Reus
Escorxador de Reus Escorxador de Reus
Escorxador de Reus Escorxador de Reus
Escorxador de Reus Escorxador de Reus
Escorxador de Reus Escorxador de Reus
Escorxador de Reus Escorxador de Reus
Escorxador de Reus Escorxador de Reus
Escorxador de Reus Escorxador de Reus