Darrera actualització: juny 2014

58

Escorxador de Tortosa

Museu de Tortosa, Històric i Arqueològic de les Terres de l’Ebre

Ús original: escorxador

Nou ús: museu i equipament cultural, oficina de turisme

Adreça: rambla de Felip Pedrell, 5

Població: Tortosa

Escorxador de Tortosa

© 2010 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Els orígens

L’escorxador de Tortosa fou projectat l’any 1905 per l’arquitecte Pau Monguió Segura, i es construí entre 1906 i 1908 sobre terrenys guanyats a l’Ebre. El projecte nasqué de la necessitat de la ciutat de dotar-se d’equipaments i alhora donar resposta a les normatives higièniques vigents de regulació de la matança d’animals per a ús alimentari. Aquesta exigència d’adaptació a la normativa determinà la seva disposició en un conjunt de pavellons, per poder assignar espais diferenciats per a cadascuna de les funcions que havia de tenir l’escorxador: corrals, sales de matança i aireig, espais per a la inspecció de la carn, dependències per als treballadors, quadra, cotxera, etc.
El conjunt, que es considera una de les millors obres modernistes de la ciutat, va funcionar com a escorxador fins a finals de 1997, i l’any següent van començar els treballs per rehabilitar-lo.

Descripció del conjunt originari

Escorxador de TortosaEl conjunt de l’escorxador, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), consisteix en un recinte tancat de forma rectangular, de 100 x 55 metres, amb una superfície total de 5.500 m2, dels quals uns 3.000 estan edificats. L’imperatiu d’haver-se d’erigir sobre terrenys guanyats al riu obligà a la realització d’un sistema de fonamentació sobre pilotatges i pilars lligats amb arcs.
El recinte està delimitat per un mur de tancament que s’obre al carrer per una porta reixada de forja, a través de la qual es veu la façana principal. A l’interior, Monguió projectà un conjunt de pavellons amb encavallades de fusta i ferro a les cobertes, estructurats simètricament a l’entorn d’un cos central envoltat de zones per a la circulació. La façana principal està delimitada lateralment per dos pavellons més alts de planta quadrada, amb coberta a quatre aigües i finestrals de mig punt peraltats. Diversos pavellons rectangulars es disposen perpendicularment al primer cos.
La construcció utilitza basaments de pedra, maçoneria arrebossada i maó vist. Són interessants els coronaments esglaonats de les façanes, decorats amb ceràmica de colors que dibuixa formes geomètriques i temes vegetals.

El projecte de reutilització

La restauració, realitzada entre el 1998 i el 2007, anà a càrrec dels arquitectes Ramon Valls, Bernat Fernández i Isabel Pascual. Els treballs tenien com a objectiu rehabilitar i adequar l’edifici per donar-li un ús cultural i museístic, recuperant, en la mesura del possible, les condicions originals del conjunt. Així, es retornà a la volumetria original, eliminant els afegits d’èpoques pretèrites i conservant l’àrea lliure entre edificis com a espai relacional, i es mantingué el caràcter de recinte, recuperant el tancament original i afegint-hi reixes metàl·liques de la mateixa tipologia que les de la façana principal.
En la rehabilitació dels volums es mantingueren els grans espais interiors, sanejant els elements estructurals i el sotacoberta, i es recol·locaren els elements de fusteria segons l’especejament de la fàbrica existent. La incorporació de les noves instal·lacions i serveis es realitzà de manera que fossin autònoms respecte als elements principals originals. Quant a les façanes, s’optà per mantenir el tractament exterior originari, restaurant els elements ceràmics sempre que fos possible.
Als pavellons 1, 11 i 12 s’hi instal·laren, respectivament, els Serveis Municipals de Cultura (1), la sala de reserva del Museu de Tortosa (11) i la sala d’exposició permanent, la botiga i l’oficina d’informació turística (12). L’any 2009, l’Ajuntament emprengué l’adequació i urbanització de tots els vials interiors, segons projecte de Sergi Carulla i Òscar Blasco.

Escorxador Tortosa Escorxador Tortosa
Escorxador Tortosa Escorxador Tortosa
Escorxador Tortosa Escorxador Tortosa
Escorxador Tortosa Escorxador Tortosa
Escorxador Tortosa Escorxador Tortosa
Escorxador Tortosa Escorxador Tortosa
Escorxador Tortosa Escorxador Tortosa
Escorxador Tortosa Escorxador Tortosa