Darrera actualització: juny 2014

5

Fàbrica de farines Sant Jaume

Centre Cultural La Farinera del Clot

Ús original: factoria farinera

Nou ús: centre cultural

Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 837

Població: Barcelona

© 2012 Google

Els orígens

L’any 1892, Andrés Gallarda encarregà al mestre d’obres Joaquim Rivera la construcció, a Sant Martí de Provençals, d’uns dipòsits i unes sitges que servirien com a magatzem d’abastiment de la fàbrica transformadora de cereals que tenia fora de Barcelona. Aquestes primeres construccions es realitzaren l’any 1900. Vuit anys més tard, el 1908, l’arquitecte modernista Josep Pericas i Morros fou l’encarregat d’ampliar-la: una nau en forma d’L amb dues parts diferenciades, la fàbrica i els magatzems.
La fàbrica va funcionar a ple rendiment fins a finals dels anys 20. El 1923, mort Gallarda, va passar a formar part de l’empresa IPSA. Durant la guerra civil treballà per a la Generalitat i el Ministeri de Guerra de la República. Després passà a mans del govern franquista fins que el 1942 la recuperaren els propietaris. Durant els anys 70 es dedicà a l’elaboració de pastes de sopa. Tancà definitivament l’any 1991.

Descripció del conjunt originari

Farinera Sant JaumeEl conjunt fabril agrupava la producció, l’emmagatzematge i els habitatges per als treballadors. El pati exterior, situat a l’entrada del complex, disposava d’un moll de càrrega i descàrrega. L’accés a la fàbrica s’efectuava per una porta que donava a un passadís entre dues edificacions i que arribava a un pati on es carregaven i descarregaven els materials. Al final d’aquest pati s’alçava l’edifici principal del conjunt: una fàbrica de quatre pisos. Adossada a aquesta i configurant una L, s’aixecava una altra nau de planta semisoterrani, baixa i dues plantes pis, que comprenia l’àrea de fabricació i les oficines de l’empresa. El recinte es completava amb un altre edifici, situat a l’esquerra de la porta d’entrada, que albergava el magatzem i l’habitatge per a alguns treballadors.
La nau principal té forma rectangular, de 12,5 x 34 m, excepte en la planta soterrani, de 7,90 x 18,85 m, on se situen els motors i un petit taller adossat al cos principal de l’edifici. La façana, portant, és d’obra de fàbrica manual de ceràmica. Consta de nou franges verticals, on s’hi obren les finestres, coronades per maons disposats en forma esgraonada. En el remat de les franges hi ha uns mosaics de color verd. L’estructura interior està formada per pilars de fosa i jàsseres en gelosia, forjats de revolt ceràmic i bigues metàl·liques. La coberta es de teula àrab a dues aigües, aguantada per encavallades metàl·liques.

El projecte de reutilització

Els arquitectes Carlos Sanfeliu i José Abascal foren els encarregats, entre els anys 1997 i 1999, de la rehabilitació de l’antiga fàbrica per convertir-la en el Centre Cultural La Farinera del Clot.
Es va conservar tan sols la nau principal, mentre que les dues edificacions annexes es van enderrocar. En la rehabilitació es van mantenir els elements més representatius de la fàbrica, com les canalitzacions de fusta per a la farina i les jàsseres metàl·liques; es va conservar el paviment exterior de llambordes que penetra en l’edifici i es va reconstruir la façana posterior, que havia estat adossada a un altre edifici, amb uns maons especials que reproduïen els originals. Es va construir un nou volum de vidre i formigó encastat a la fàbrica original, i un altre volum per facilitar els accessos verticals. Avui aquest centre cultural és un espai polivalent amb oficines, zones de tallers, serveis i sala d’actes.
El projecte de rehabilitació guanyà el Premi a la Millor adaptació d’edifici industrial atorgat pel Col·legi d’Enginyers de Catalunya l’any 2000.

Farinera Sant Jaume Farinera Sant Jaume
Farinera Sant Jaume Farinera Sant Jaume
Farinera Sant Jaume Farinera Sant Jaume
Farinera Sant Jaume Farinera Sant Jaume
Farinera Sant Jaume Farinera Sant Jaume
Farinera Sant Jaume Farinera Sant Jaume