Darrera actualització: juny 2014

125

La Paperera

Institut Municipal d’Educació i Treball, Escola de Formació Aeronàutica

Ús original: fàbrica de paper

Nou ús: equipaments administratius i docents

Adreça: carrer de la Unió, 81-87

Població: Vilanova i La Geltrú

La Paperera

© 2016 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

A mitjans dels anys vuitanta del segle XIX, Ricart y cia instal·là una fàbrica de paper a Vilanova i la Geltrú. Posteriorment, la fàbrica passà a mans de diferents societats, fins que l’any 1924 l’adquirí Josep Aloy, que li canvià el nom de La Papelera del Este de España pel de La Paperera Catalana. El complex, que seria ampliat l’any 1940, estava format per un conjunt de naus amb alçades i orientacions diverses, organitzades al voltant d’un pati que les connectava i que contenia la xemeneia, avui desapareguda. El pati quedava separat del carrer de la Unió per un mur de tancament. Les façanes de les naus eren d’obra de fàbrica, i a l’interior l’estructura era de pilars i jàsseres de formigó, amb les encavallades de coberta realitzades amb estructura metàl·lica.
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú adquirí la nau l’any 1986, i desprès de portar-hi a terme obres de remodelació mitjançant diferents escoles-taller, la reobrí l’any 1988 com a Centre de Formació Ocupacional. El projecte de rehabilitació, redactat pels arquitectes Jordi Garcés i Enric Sòria, eliminà el mur de tancament del recinte i part de les edificacions per obrir una plaça a l’entorn de les naus, i construí una passarel·la a nivell de la planta pis per enllaçar les naus ubicades al sud amb les de llevant. Actualment acull els serveis municipals d’Educació i Treball i l’Escola de Formació Aeronàutica.

La Paperera La Paperera
La Paperera La Paperera
La Paperera La Paperera
La Paperera La Paperera
La Paperera La Paperera
La Paperera La Paperera