Darrera actualització: juny 2014

124

Dipòsit de locomotores de Vilanova i La Geltrú

Museu del Ferrocarril

Ús original: tallers ferroviaris

Nou ús: museu

Adreça: plaça d'Eduard Maristany, s/n

Població: Vilanova i La Geltrú

Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú

© 2016 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

El ferrocarril arribà a Vilanova i la Geltrú el 1881, i pocs anys desprès s’ampliaren les instal·lacions dedicades a funcions de manteniment, edificant-se diversos molls per abastir d’aigua i carbó les locomotores. Amb l’arribada de la Compañía Ferroviaria de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA) s’acabaren de configurar el dipòsit de locomotores de vapor i les naus de l’anomenat Recorrido, constituint un centre de gran activitat ferroviària. El dipòsit de locomotores a vapor va funcionar fins el 1967, i l’any 1980 l’Administració, la companyia Renfe i diferents entitats hi promogueren la creació d’un Museu del Ferrocarril, que s’inaugurà el 1990. Dos anys més tard, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles es va fer càrrec de l’equipament, que forma part del Sistema del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
L’element arquitectònic principal del museu és l’edifici del dipòsit de locomotores de vapor, que es construí als anys setanta per acollir l’economat i que es convertí en l’accés al museu, acollint l’administració i l’exposició. Dins del recinte també s’han restaurat altres elements, com l’antiga nau del taller de subministraments, que acull l’Espai Segle XXI, i el dipòsit de desmineralització de l’aigua (2006).
L’any 2010 es promogué un concurs per a la redacció d’un avantprojecte d’ordenació del conjunt del Museu per donar-li unitat i coherència, que no s’ha desenvolupat.

Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú
Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú
Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú
Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú
Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú
Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú
Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú
Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú
Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú Dipòsit locomotores Vilanova i la Geltrú