Darrera actualització: juny 2014

123

Vapor Ros

Usos diversos

Ús original: lloguer d'espais i energia per a la indústria tèxtil

Nou ús: diversos (gimnàs, perruqueria, estudis d'artistes, restaurant, escola de cuina...)

Adreça: carrer del Portal Nou, 1 - carrer del Racó, 12

Població: Terrassa

Vapor Ros

© 2016 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Marià Ros i Vallhonrat construí el primer vapor a mitjan segle XIX darrere casa seva, al carrer de l’Església. Aquella construcció fabril fou enderrocada, i l’any 1907 es construí una nau nova segons projecte de l’arquitecte Muncunill. La nau, disposada en la direcció llevant-ponent, tenia planta semisoterrani, planta baixa i pis. Amb posterioritat, als anys quaranta, se li va afegir un pis nou. La nau té dos accessos, un des del carrer del Portal Nou al costat de la casa, a nivell de la planta semisoterrani, i l’altre des del carrer del Racó, al nivell de la planta baixa. L’estructura de la nau està formada per dues línies de pilars de fosa que suporten unes bigues de ferro i voltes de maó atirantades. Annex a la part est de la nau s’hi construí el cos d’administració. És un dels pocs exemples a Terrassa en què la casa del propietari i la fàbrica comparteixen emplaçament.
L’edifici acollí al llarg del segle XX diferents empreses tèxtils. L’arribada de la crisi i la seva posició al centre de la ciutat facilità a partir dels anys vuitanta la instal·lació d’usos nous de caràcter comercial i de servei. Des de llavors ha acollit, entre altres, un gimnàs, una perruqueria, estudis d’artistes, una escola de cuina i un restaurant. Aquesta reconversió s’ha fet mantenint l’entorn en unes condicions poc transformades, fet que permet gaudir del paisatge industrial original.

Vapor Ros Vapor Ros
Vapor Ros Vapor Ros
Vapor Ros Vapor Ros
Vapor Ros Vapor Ros
Vapor Ros Vapor Ros
Vapor Ros Vapor Ros
Vapor Ros Vapor Ros
Vapor Ros Vapor Ros