Darrera actualització: juny 2014

122

Sociedad General de Electricidad

Restaurant Viena

Ús original: fàbrica d'electricitat

Nou ús: restaurant

Adreça: carrer de Joan Corominas, 8-10

Població: Terrassa

Sociedad General de Electricidad

© 2011 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

La primera central elèctrica de Terrassa es construí l’any 1897, i aviat va quedar superada per la demanda creixent. Per això, la Sociedad General de Electricidad adquirí un solar del carrer de Vilanova que havia estat ocupat pel Vapor Busquets i inicià la construcció, l’any 1907, d’una nova central, projectada per l’arquitecte Lluís Muncunill, que comportà l’edificació de dues naus, una per a la sala de màquines i l’altra per als generadors de gas.
La nau principal era d’una sola planta, amb una alçada lliure considerable. La façana que integrava els pilars es construí amb maó massís, així com els arcs de coberta, atirantats amb perfils d’acer. Entre els arcs, la coberta es bastí amb voltes de maó de pla. A l’interior de la nau, els pilars també sostenien l’estructura de suport del pont grua. En la composició de la façana hi destaquen les formes arrodonides i les obertures a dos nivells, una gran finestra a la part baixa i tres petites finestres a la part superior. El rètol de la façana amb el nom de la societat fou executat amb ceràmica vidriada. Des de la meitat del segle passat, la nau fou la seu de l’empresa de subministrament elèctric FECSA, ús que va mantenir fins a principis dels anys noranta. A finals dels noranta, l’empresa de restauració Viena n’adquirí la propietat, i després d’un procés de rehabilitació, hi inaugurà un restaurant l’any 2002. En el procés de reutilització de l’edifici es recuperà l’antiga carbonera del Vapor.

Sociedad General de Electricidad Sociedad General de Electricidad
Sociedad General de Electricidad Sociedad General de Electricidad
Sociedad General de Electricidad Sociedad General de Electricidad
Sociedad General de Electricidad Sociedad General de Electricidad
Sociedad General de Electricidad Sociedad General de Electricidad
Sociedad General de Electricidad Sociedad General de Electricidad