Darrera actualització: juny 2014

65

Passatge del Sucre

Lofts del Passatge del Sucre

Ús original: factoria sucrera

Nou ús: habitatges, estudis i locals

Adreça: carrer de Ramon Turró, 144-146 i passatge de Mas de Roda, 5-13

Població: Barcelona

Passatge del Sucre

© 2011 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Les edificacions d’aquesta empresa sucrera ubicada al barri del Poblenou de Barcelona daten de principis del segle XX. De les construccions que formaven originàriament la fàbrica, únicament se n’han mantingut les situades entre el carrer de Ramon Turró i el passatge Mas de Roda, un conjunt de naus heterogeni amb disposicions, mides i alçades diferents, amb façanes de maó massís.
La reutilització d’aquestes naus per a ús d’habitatge i locals fou projectada pels arquitectes Jordi Garcés i Berta Rovira, i executada l’any 2009. El nou conjunt residencial ocupa una parcel·la en forma d’L i s’articula a l’entorn del pati de nova creació que comunica el passatge Mas de Roda amb el carrer de Ramon Turró, mitjançant un porxo situat a l’accés des d’aquest últim carrer.
Els lofts es desenvolupen en alçada, i la compartimentació de cada unitat s’adapta a l’estructura de les naus, amb els locals situats preferentment als extrems. En tractar-se de naus de característiques diferents, n’ha resultat un ventall de tipologies d’habitatge i locals significatiu.

Passatge del Sucre Passatge del Sucre
Passatge del Sucre Passatge del Sucre
Passatge del Sucre Passatge del Sucre
Passatge del Sucre Passatge del Sucre
Passatge del Sucre Passatge del Sucre
Passatge del Sucre Passatge del Sucre
Passatge del Sucre Passatge del Sucre
Passatge del Sucre Passatge del Sucre