Darrera actualització: juny 2014

113

Vapor Aranyó

Centre Cívic El Vapor

Ús original: fàbrica tèxtil

Nou ús: centre cívic

Adreça: carrer d'Enric Granados, 16

Població: Santa Perpètua de Mogoda

Vapor Aranyó

© 2016 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

L’industrial Claudi Arañó instal·là una fàbrica a Santa Perpètua de Mogoda, en un lloc proper a la via del tren per on preveia que hi circulés el carbó d’hulla provinent de les mines de Sant Joan de les Abadesses, un cop finalitzada la construcció de la línea ferròviaria. Arañó tenia fàbriques a Barcelona i Mollet. L’any 1857 construí la primera nau per donar cabuda als telers de cotó de funcionament manual. La nau era d’una sola planta, allargada amb un pilar central de fusta i tancament de maó massís amb doble pilar a l’interior i l’exterior, i coberta a dues aigües. Per ajudar a suportar la coberta, el pilar central disposava de dos tornapuntes que apuntalaven les dues bigues de fusta de la coberta. L’any 1867 es dugué a terme una ampliació, i el 1872 s’hi construí una segona nau, de dues plantes, que coincidí en el temps amb l’edificació d’una altra nau de l’empresa a Sant Martí de Provençals (Ca l’Aranyó), amb la qual manté semblances tipològiques.
A finals dels anys noranta del segle passat, l’Ajuntament de Santa Perpètua n’adquirí la propietat, i mitjançant un conveni encarregà a la Universitat Politècnica de Catalunya un estudi de l’edifici (context històric, patologies, possibilitats de reutilització) que dirigiren els professors Josep Giner i Antoni Paricio. El despatx Kasadevall Arquitectes, SLP, redactà l’any 2004 el projecte que recuperà la nau inicial per ubicar-hi un centre cívic del municipi. A data d’avui (2014) resta pendent la rehabilitació de la nau més moderna i del cos de la maquinària.

Vapor Aranyó Vapor Aranyó
Vapor Aranyó Vapor Aranyó
Vapor Aranyó Vapor Aranyó
Vapor Aranyó Vapor Aranyó
Vapor Aranyó Vapor Aranyó
Vapor Aranyó Vapor Aranyó
Vapor Aranyó Vapor Aranyó
Vapor Aranyó Vapor Aranyó
Vapor Aranyó Vapor Aranyó
Vapor Aranyó Vapor Aranyó