Darrera actualització: juny 2014

105

Vapor Buxeda Vell

Museu de la Indústria Tèxtil Llanera

Ús original: fàbrica tèxtil llanera

Nou ús: museu

Adreça: carrer de Sant Pau, 117, baixos

Població: Sabadell

Vapor Buxeda Vell

© 2011 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Els germans Miquel i Domènec Buxeda van construir el vapor que porta el seu cognom entre 1852 i 1854, per dedicar-lo a la fabricació de tèxtils de llana i cotó i la filatura d’estam i de llana. La fàbrica possibilità la reunió de tot el cicle de producció en un mateix recinte i la mecanització progressiva dels processos productius. Fou la primera indústria de Sabadell que disposà d’enllumenat elèctric produït per la seva pròpia màquina de vapor.
El conjunt estava format per una sèrie de naus que ocupaven tota una illa urbana, separades per patis interiors. Eren edificacions amb cobertes suportades per encavallades de fusta i amb grans finestres laterals.
L’any 1896, la fàbrica féu fallida, i l’edifici s’arrendà a particulars. El 1905, la Mercantil Sabadellense, formada pels creditors de l’empresa, condicionà les instal·lacions per al lloguer. L’any 1994, la societat es dissolgué i el vapor tancà definitivament.
A principis del segle XXI, la majoria de les edificacions foren enderrocades. Tanmateix, una petita part del complex es mantingué i es cedí a l’Ajuntament de Sabadell, que la rehabilità i convertí, des de 2001, en part del Museu de la Indústria Tèxtil Llanera, adscrit al Museu d’Història de Sabadell. Seguint el projecte de l’arquitecte Manel Larrosa, s’ha conservat la darrera sala de màquines, que inclou una màquina de vapor Wolf, la xemeneia, les carboneres, la torre de condensació i diverses mostres de maquinària i tecnologia aplicada a l’energia del vapor, el gas i l’electricitat.

Vapor Buxeda Vell Vapor Buxeda Vell
Vapor Buxeda Vell Vapor Buxeda Vell
Vapor Buxeda Vell Vapor Buxeda Vell
Vapor Buxeda Vell Vapor Buxeda Vell
Vapor Buxeda Vell Vapor Buxeda Vell
Vapor Buxeda Vell Vapor Buxeda Vell