Darrera actualització: juny 2014

106

Vapor Codina

Oficina Municipal d’Habitatge, Sabadell Atenció Jove

Ús original: fàbrica tèxtil

Nou ús: equipaments administratius i assistencials

Adreça: carrer de Blasco de Garay, 19

Població: Sabadell

Vapor Codina

© 2016 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

El complex fabril del Vapor Codina fou projectat per l’enginyer Manuel Folguera i construït pel mestre d’obres Francesc Renom per encàrrec del comerciant Salvador Codina, amb l’objectiu d’arrendar l’espai i l’energia a petits productors. El conjunt, edificat en diverses fases, es començà a construir l’any 1880, i acabà ocupant tota l’illa entre els carrers de l’Estació, Lacy i la Gran Via. Era destacable pel seu caràcter unitari i per l’organització de l’espai, amb una distribució exemplar de les quadres i els patis interiors, i es beneficiava d’una situació privilegiada, prop de l’estació del ferrocarril, fet que facilitava la recepció de la llana i el carbó.
Del vapor se’n conserven la xemeneia i dues naus de tipus quadra, rectangulars i d’una sola planta, que, situades en paral·lel, delimiten entre elles un pati. Les cobertes, de teula àrab i a dues aigües, se sustenten sobre encavallades de fusta, i les façanes es generen a partir de la repetició d’un tipus compost per grans finestres emmarcades per pilastres.
L’Ajuntament de Sabadell restaurà les dues naus l’any 2006 per ubicar-hi diversos equipaments públics, entre els quals hi ha l’empresa municipal de l’habitatge, VIMUSA, amb l’Oficina Municipal d’Habitatge i el servei Sabadell Atenció Jove.

Vapor Codina Vapor Codina
Vapor Codina Vapor Codina
Vapor Codina Vapor Codina
Vapor Codina Vapor Codina
Vapor Codina Vapor Codina
Vapor Codina Vapor Codina