Darrera actualització: juny 2014

118

Vapor Gran (La Auxiliar Tarrasense)

CEM Escola de Música, Ateneu Terrassenc, restaurants i comerços

Ús original: lloguer d'espais i energia

Nou ús: equipaments docents, equipaments per a entitats, restaurants i comerços

Adreça: passeig del Vapor Gran - carrer del Portal Nou, 36-40

Població: Terrassa

Vapor Gran

© 2016 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Vapor GranL’industrial llaner Josep Oriol Maurí construí la nau principal del Vapor Gran a mitjans del segle XIX als carrers de Baldrich i de Sant Genís, a Terrassa, i constituí, l’any 1858, la Societat Comandita Lazaro Ullés y Compañia. L’industrial llogà a altres societats l’espai i l’energia que no utilitzava. El 1881, la societat es transformà en anònima i adquirí la denominació de La Auxiliar Tarrasense, SA. L’objectiu social de la societat era l’explotació i l’arrendament de locals i energia amb prioritat per a la fabricació de gèneres de llana. El conjunt va sofrir diferents ampliacions.
A finals del segle XX, les immobiliàries Aterba i La Clau adquiriren el conjunt i la fàbrica Roca i Pous, en una illa adjacent, per transformar-los en un espai residencial, comercial i terciari. Del conjunt se’n mantingueren dues naus i l’edifici de la màquina de vapor, i es cedí una part de la nau principal a l’Ajuntament de Terrassa. El projecte de transformació de les naus fou encarregat a l’arquitecte Juli Capella, que les rehabilità. Es reforçà l’estructura dels forjats, la part interior dels pilars de fosa es va omplir de formigó per millorar-ne la resistència al foc i es va actuar en la pell de l’edifici: coberta i revestiments de façana. A l’interior es construïren de nova planta els nuclis de comunicació vertical. Per fer més permeable la planta baixa s’obriren uns porxos que la travessen.
Actualment acull una escola de música, la seu de l’Ateneu Terrassenc i diferents comerços i locals de restauració.

Vapor Gran Vapor Gran
Vapor Gran Vapor Gran
Vapor Gran Vapor Gran
Vapor Gran Vapor Gran
Vapor Gran Vapor Gran
Vapor Gran Vapor Gran
Vapor Gran Vapor Gran
Vapor Gran Vapor Gran
Vapor Gran Vapor Gran
Vapor Gran Vapor Gran