Can Fàbregas del paper (Mataró): de paperera a escola

Després d’un any i mig d’obres, la fàbrica de Can Fàbregas del paper de Mataró acull l’escola Angeleta Ferrer. L’edifici original era una fàbrica de fil i teixits, construïda a mitjan segle XIX, que tancà portes a finals del segle per traslladar-se a Campdevànol, i que fou convertida per la societat d’Antoni Fàbregas en una indústria d’elaboració de capses de cartró a principis del segle XX.
El projecte de reutilització d’aquest element, promogut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i realitzat per BAMMP Arquitectes i Associats, ha permès recuperar la nau més antiga (l’única que es conservava) i la xemeneia original.
La intervenció ha eliminat en gran mesura la compartimentació interior de la nau per donar unitat a l’edifici, i ha habilitat un nou accés allargant fins al terra dues finestres de la façana sud-oest. També ha adequat les golfes com a espai diàfan, visitable i termoregulador, ha recuperat la fesomia de les façanes i ha conservat alguna paret i part del paviment original per recordar el passat fabril de l’edifici.

Més informació a: BAMMP Arquitectes i Associats

Can Fàbregas

Can Fàbregas

Can Fàbregas