La fàbrica Albert Germans, visitable en el marc del 48h Open House

Albert Germans

En el marc del 48h Open House d’enguany, el públic ha pogut visitar per primer cop la Fàbrica Albert Germans a L’Hospitalet de Llobregat, projectada pels arquitectes Ramon i Antoni Puig i Gairalt l’any 1926. Dedicada a la fabricació de cordons i cintes, estigué en funcionament fins el 2007. El conjunt està format per una nau d’estructura de formigó armat amb coberta en dents de serra, i per un cos d’oficines i serveis amb façana d’obra vista i coberta a quatre aigües.
La fàbrica, desocupada des del tancament de l’empresa, es manté en bon estat. Està protegida pel Pla especial del Patrimoni arquitectònic del municipi, i té una qualificació urbanística de zona de renovació urbana en transformació de l’ús a equipament.

Albert Germans

Albert Germans

Albert Germans