Darrera actualització: juny 2014

79

Fàbrica tèxtil Rase

Taller Ginebró, Sala polivalent Tèxtil Rase

Ús original: fàbrica tèxtil

Nou ús: equipaments docents i sala polivalent

Adreça: avinguda de Jaume Campmajor cantonada carrer de Llinars

Població: Cardedeu

Tèxtil Rase

© 2016 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Els germans Ramon i Josep Senesteva, originaris de Vic, s’establiren a Cardedeu. Aprofitant l’arribada de l’electricitat al municipi, crearen la fàbrica Tèxtil Senesteva, que s’inaugurà l’any 1914. Acabada la Guerra Civil, l’empresa es constituí en societat anònima i adoptà el nom de Tèxtil Rase. Amb la nova direcció es portà a terme una ampliació important de la fàbrica segons projecte de l’arquitecte municipal Josep Maria Ros.
Les primeres naus que es construïren són les que ocupen ara la part sud-oest del complex fabril: un edifici format per sis crugies amb coberta de volta i dents de serra, tancat pel costat de ponent per una nau de planta rectangular. Els anys quaranta s’amplià la fàbrica amb cinc noves naus disposades en sentit llevant-ponent, d’una planta i coberta a dues aigües recolzada sobre encavallades de fusta. També es construí un cos nou al costat de llevant per instal·lar un grup per produir electricitat. Llevat de la nau situada més al nord, la resta del conjunt s’ha conservat.
L’any 2003, a les dues naus de la part nord, un grup de professors i la cooperativa de l’Escola Ginebró posaren en marxa el Taller Ginebró, que ofereix Batxillerat i Cicles Formatius. El projecte de reutilització fou elaborat per l’arquitecte Joaquim Casals. Més endavant, l’Ajuntament promogué la creació d’una sala polivalent projectada pel despatx Argentí Arquitectes SLP, que s’inaugurà l’any 2010. Resta pendent l’adequació per a ús de centre cívic.

Tèxtil Rase Tèxtil Rase
Tèxtil Rase Tèxtil Rase
Tèxtil Rase Tèxtil Rase
Tèxtil Rase Tèxtil Rase
Tèxtil Rase Tèxtil Rase
Tèxtil Rase Tèxtil Rase
Tèxtil Rase Tèxtil Rase
Tèxtil Rase Tèxtil Rase
Tèxtil Rase Tèxtil Rase