La Fàbrica del Molí de Molins de Rei es convertirà en biblioteca

Fàbrica Ferrer i Mora

L’antic edifici de la fàbrica de teixits Ferrer i Mora, a Molins de Rei, s’ha rehabilitat per acollir, entre altres usos, les dependències de la biblioteca municipal Pau Vila, que passarà a anomenar-se “El Molí”.

L’edificació, que segueix el model de Manchester de fàbrica de pisos, fou erigida entre 1855 i 1857 per l’arquitecte Josep Oriol i Bernadet, per encàrrec de l’industrial Josep Ferrer i Mora, i la seva construcció marcà la transició vers la industrialització d’un poble que fins al moment havia estat fonamentalment agrícola. Atès que en un principi emprava l’aigua com a font d’energia, s’ubicà al costat del Rec Vell, que canalitzava l’aigua del Llobregat, i a tocar d’un antic molí fariner, que acabà englobant dins el recinte i que fou l’origen del seu nom. La fàbrica tancà portes durant la dècada dels 60 del segle passat. Des d’aleshores, acollí activitats de diverses entitats, fins que l’any 2011 s’hagué de clausurar definitivament degut al seu mal estat.

La rehabilitació de l’edifici, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), està finançada per l’Ajuntament de Molins de Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i ha anat a càrrec de l’empresa Construccions Cots i Claret, SA, sota la direcció de l’arquitecte Antonio Montes i Gil. El projecte ha enderrocat diversos elements que no formaven part de l’estructura original de la fàbrica, per centrar-se en la restauració de la nau principal, una edificació de planta rectangular amb tres pisos i golfes i coberta a dues aigües, amb una estructura interior de volta suportada per columnes de ferro colat sobre les quals es recolzen bigues de fusta.

La intervenció, que ha consolidat l’estructura, ha refet la façana i la coberta i ha creat un nou nucli d’accessos verticals, una sortida d’emergència i unes terrasses, situa la biblioteca en les dues plantes superiors, mentre que els usos de les inferiors resten per concretar. Una part del terra de la planta baixa estarà fet de vidre per deixar veure la maquinària del soterrani, incloent-hi una molt rara turbina doble. 

Fàbrica Ferrer i Mora
Fàbrica Ferrer i Mora
Fàbrica Ferrer i Mora
Fàbrica Ferrer i Mora