Ca l’Alier, de fàbrica tèxtil a centre de referència per a les “smart cities”

Ca l'Alier

L’antiga fàbrica tèxtil de Ca l’Alier, al Poblenou barcelonès, ha estat reconvertida en un centre d’innovació tecnològica, en l’àmbit dels edificis intel·ligents i les “smart cities”.

L’edificació fou inaugurada a mitjan segle XIX per Josep Lucena, amb els seus fills Joan i Manuel, i Antoni Nadal, per dedicar-la a l’estampació de teixits, però a principis del segle XX passà a mans de la família Alier, que la transformà en una indústria de sacs, xarxes i filatura de lli.

La fàbrica, que tot i romandre centrada en el tèxtil, canvià diverses vegades de producte al llarg dels anys, entrà en decadència als anys 80 i tancà definitivament l’any 2004, accentuant-se el seu procés de degradació amb un seguit d’incendis, fins que fou adquirida per l’Ajuntament de Barcelona.

La rehabilitació, a càrrec dels arquitectes Jaume Arderiu i Tomàs Morató, ha conservat la xemeneia i restaurat les façanes, mantenint a l’interior les voltes catalanes i les jàsseres de fusta. També ha cobert el pati que separava les dues naus recuperades, convertint-lo en un atri d’accés als diversos espais, i ha consolidat i impermeabilitzat els terrenys per poder instal·lar, al soterrani, part de la maquinària que controla el manteniment de l’edificació.

L’antiga fàbrica s’ha transformat en un edifici intel·ligent i autosuficient, que aprofita l’aigua de la pluja i reutilitza les aigües grises que genera, que gestiona els residus amb un sistema de recollida pneumàtica i que pràcticament utilitza tanta energia com genera per mitjà de fonts renovables, amb plaques solars i sistemes de generació de fred i calor d’alta eficiència. Un sistema de sensors recullen informació que permet una gestió el més eficient possible del conjunt.

L’edifici, que ha obtingut la certificació energètica A i els certificats de sostenibilitat Leed Platinum i Nearly Zero Energy Building, acull actualment el Centre d’Innovació Urbana BIT Habitat, que promou iniciatives per crear una ciutat més sostenible.

Ca l'Alier

Ca l'Alier