Nova publicació per commemorar els 150 anys de les colònies del Llobregat

Llibre Colònies Llobregat

“Les colònies industrials de la conca del Llobregat. 150 anys d’història”, d’Albert Balcells i Rosa Serra, explica la història d’aquests nuclis de poblament, creats a l’entorn d’una indústria, que es van anar construint al llarg del riu Llobregat. Majoritàriament van ser colònies tèxtils però també n’hi va haver d’agrícoles i mineres.
La promulgació, l’any 1868, de la Llei de colònies agrícoles i industrials, que establia exempcions fiscals si s’emprava aigua i no carbó com a energia primària en les noves indústries, és el punt d’inici de la gran transformació que va viure la vall del riu Llobregat. Els autors n’analitzen l’evolució i les implicacions que va tenir en la història, la política, l’economia i la societat del nostre país; estudien també el paper que hi van jugar el ferrocarril, les turbines, la mecanització, el carbó l’electricitat; i recullen el testimoni dels seus protagonistes.
Un llibre extraordinari, que compta amb un extens recull de fotografies i il·lustracions provinents d’arxius ben diversos.