Visites als habitatges de Fabra i Coats amb motiu de l’Open House 2019

Habitatges Fabra i Coats

La nova promoció de 46 habitatges per a joves menors de 35 anys impulsada per l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) de l’Ajuntament de Barcelona s’ha pogut visitar durant el festival Open House, celebrat els dies 26 i 27 d’octubre de 2019. La construcció ja està finalitzada i resta a l’espera de rebre els primers usuaris. Cinc dels pisos del conjunt han estat adjudicats a l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) per tal que funcionin com a residència artística.
Els habitatges ocupen la nau G del complex de l’antiga Fabra i Coats, i tenen l’accés principal pel carrer de Parellada. Segueixen la lògica constructiva d’una caixa (la que conté els habitatges) edificada dins d’una altra (la nau existent), destacant l’ús de la fusta i de materials acabats propis de la indústria en la construcció de la caixa interior. Tots els habitatges s’obren a les dues façanes de l’edifici. Un dels elements singulars de la intervenció és la creació d’un ampli espai interior comú, que connecta visualment en diagonal el vestíbul de la planta baixa, les plantes pis i les encavallades de la coberta.
Una petita part de la nau, l’extrem est, s’ha destinat al local d’assaig de la Colla Castellera Jove de Barcelona.
El projecte i la direcció d’obra l’ha portat a terme l’estudi dels arquitectes Miguel Roldán i Mercè Berengué, guanyadors l’any 2008 del concurs per rehabilitar el conjunt.

Habitatges Fabra i Coats

Habitatges Fabra i Coats

Habitatges Fabra i Coats