Remodelació de l’edifici de Can Felipa per resoldre patologies

Can Felipa

Durant l’any 2018, l’edifici de Can Felipa, al Poblenou de Barcelona, va ser objecte d’obres de rehabilitació per subsanar les patologies i humitats presents en la construcció.

El projecte, redactat per l’estudi d’arquitectura Alotark, va actuar sobre les façanes, eliminant-ne pintura i fongs, repicant el revestiment afectat i refent les parts deteriorades, per aplicar-hi posteriorment un tractament homogeneïtzador que en garantís la durabilitat. Pel que fa als finestrals, es van substituir els antics, amb marc de fusta, per uns de nous fets d’alumini.

La rehabilitació va contemplar també la reconstrucció de les cobertes, tant de l’edifici històric com del nucli de comunicacions. En referència a aquest darrer espai, es va optar per substituir els perfils d’acer de la seva estructura metàl·lica per uns d’alumini, i per resoldre els problemes en els vidres del tancament mitjançant la creació d’un nou tancament de mur cortina de vidre que englobés també elements constructius que anteriorment quedaven exposats a la intempèrie.

D’altra banda, també es va ampliar la quarta planta del cos sortint al carrer Camí Antic de València, reculada respecte a l’edifici, per recuperar la fesomia originària, adequant-ne l’estructura de la coberta.
I finalment, es va construir una escala metàl·lica de manteniment per permetre l’accés a la coberta de la planta baixa des del vestíbul de la primera planta del nucli de comunicacions.

Can Felipa